Faaliyet Alanları

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Avukatınız olarak işçi-işveren arasındaki iş ilişkisinden ötürü çıkan hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi için gerek arabuluculuk aşaması gerekse...
Bilişim ve İnternet Hukuku
Avukatınız olarak bu hızla gelişen ve ilerleyen “sanal ortam” içerisinde oluşan şahıs veya şirketinizin markası hakkında online itibarınızı ze...
Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku
Avukatınız olarak gayrimenkul alım-satım aşamalarınızda ve inşaat yapımında ortaya çıkacak durumlarda uyuşmazlığın daha ortaya çıkmadan engell...
İcra ve İflas Hukuku
Avukatınız olarak borç ilişkinizden doğan alacaklarınızın tahsili için icra ile iflas dairelerinde ilamsız icra takibi, ilamlı icra takibi, ka...
Aile ve Boşanma Hukuku
Evlilik öncesinde veya boşanma aşaması sırasında müvekkillerimize ihtiyaç duyduğu hukuki desteği sağlamaktayız....
Ceza Hukuku
Avukatınız olarak 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile diğer kanun ve mevzuatlarda bulunan suçlara ilişkin olarak hukuki yardım sağlamaktayız. Ger...
Şirketler Hukuku ve Danışmanlık
Avukatınız olarak şirketlerin oluşturulması ve esas sözleşmenin hazırlanması sürecinde, ortaklar arası ilişkinin belirlenmesi aşamalarında yan...
Miras Hukuku
Miras hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarınızda ihtiyaç duyduğunu hukuki desteği sağlamaktayız....
Basın ve Medya Hukuku
Medya kuruluşlarının sözlü/yazılı faaliyetleri sonucu zarar gördüğünüzde yanınızda olup dava sürecini sizin adınıza takip et...
Deniz Ticareti ve Gümrük Hukuku
Avukatınız olarak ulusal ve uluslararası kurallar ışığında deniz üzerinde yürütülen ilişkilere, gümrük hukukuyla alakalı konulara ilişkin olar...
Dernek ve Vakıflar Hukuku
Avukatınız olarak dernekler ile vakıfların kuruluşu, yönetimi, işleyişi ve sona ermesi, defterlerinin hukuka uygunluk durumu, alınan kararları...
Tüketici Hukuku
Avukatınız olarak satıcı ile alıcı arasındaki ilişki sonucu ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklarda çözüm için müvekkillerimiz yanında yer almakta...
Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
Avukatınız olarak Fikri ve Sınai Haklar içerisinde yer alan “Eser Sahibinin Hakları Bağlantılı Haklar, Faydalı Model, Marka, Patent, Endüstriy...